İçeriğe geç

TCDD Taşımacılık A.Ş

6461 Sayılı Türk Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında TCDD altyapı işletmecisi olarak belirlenmiş, TCDD Taşımacılık A.Ş ise 1 Ocak 2017 tarihinde demiryolu tren işletmecisi olarak kurulmuştur.

Demiryolu treni işletmesi kapsamında; TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin ana faaliyet alanları :
– Yolcu Taşımacılığı (Yüksek hızlı trenler, geleneksel yolcu trenleri, banliyö trenleri)
– Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler

Bu faaliyetlerin yanında; taşımacılıkta kullanılan demiryolu taşıtlarının onarımı, bakımı ve yenilenmesi faaliyetleri de bu ana faaliyetlerin bir parçasıdır.

Aynı zamanda TCDD Taşımacılık A.Ş’ye bağlı Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi’nde eğitim ve sertifikasyon faaliyetleri vermektedir.

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin Genel Müdürlüğü’nün 15 şubesi, 7 Bölge Müdürlüğü (İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar) ve 2 Yönetim Müdürlüğü (Yüksek
Hızlı Tren ve Marmaray).

Bölge Müdürlükleri, demiryolu araçlarının bakım ve onarımını yapmak için farklı kapasiteye sahip çok sayıda atölyeye sahiptir. Yüksek Hızlı Tren Bakımı Ankara-Etimesgut’ta bulunan atölye, Avrupa’nın en büyük atölyelerinden biridir. TCDD Taşımacılık A.Ş, bu ana faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bakım ve işletme faaliyetlerini yürütecek yaklaşık 16000 personele sahiptir.

Demiryolu meslek mensuplarına ve personeline yönelik mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri;
– TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş Eğitim Merkezleri
– Mesleki ve Teknik Liselerin Raylı Sistem Teknolojileri Bölümleri,
– Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Raylı Sistem Teknolojisi Programları.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş tüm bu eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında ve yürütülmesinde aktif rol almakta ve bunda önemli deneyime ve anahtar role sahiptir. TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş olarak mesleki ve teknik eğitim projelerinde yer aldığımız Avrupa Birliği Projelerimiz aşağıdaki gibidir:
– Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP – Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi): Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordineli olarak farklı seviyelerdeki demiryolu profesyonellerinin mesleki standartları ve niteliklerinin belirlenmesi sağlanmıştır.

– Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Voc-Test Merkezi Kurulması (RAYTEST – Demiryolu Taşımacılığı Sektöründe Ulusal Yeterlilik Sistemi ve VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi): Mesleki eğitim ve ulusal mesleki eğitimlere uygun yeterlilik sertifikası için VOC-TEST merkezi kurulmuştur.

– Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP – Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi): Raylı sistem teknolojisi alanında eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

– Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalitesinin İyileştirilmesi (IQVET – METEK – Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi): Raylı sistem teknolojisi alanında eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır.

– RAILVET / ECVET ECVET’te Demiryolu İşletmesi – RAILVET (Raylı Sistemler Teknolojisi İşletme Modüllerinin Revizyonu ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine Uyarlanması): Proje kapsamında raylı sistemler teknoloji alanının işletim sistemleri revize edilmiş, Avrupa kredi transfer sistemine geçiş planlanmıştır.

– Avrupa Birliği Demiryolu Güvenliği Yönetim Sisteminin İncelenmesi (ABDEYS-Avrupa Birliği Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi Projesi): Emniyet yönetim sistemi bileşenleri için çalışan demiryolu personeli ve yöneticilerinin, eğitmenlerin ve uzmanların belgelendirilmesi eğitim almış ve öğrenme hareketliliği sağlamıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Avrupa Birliği projeleri dışında gerçekleştirilen çalışmalarla ile ilgili olarak Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi;
– AB-0260-P akreditasyon numarası ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
– MYK (VOA) tarafından YB-0194 kod numarası ile yetkilendirilmiştir.
– Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından eğitim ve sınav işlemleri için yetkilendirilmiştir.
– Tüm iş başında eğitim programları revize edilmiştir.
– İşe alım öncesi mesleki eğitim süreçlerini tanımlamaktadır.