İçeriğe geç

Proje Hedefleri

Hedefler ve Faaliyetler:

1- (C1) YHT Seti Bakımcı ve Eğitimcileri Eğitimi

YHT setlerinin temel özellikleri, ekipmanları, elektrikli/mekanik bileşenleri, koruma, izleme sistemleri ve bakım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacağımız bu eğitim faaliyeti sonunda O1 ve O2 çıktılarının hazırlanmasına dair altyapı oluşacaktır.

2- (O1) YHT Seti Bakımcısı mesleğinin ulusal standardının hazırlanması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanması:

İhtiyaç ve Etki Analizinin Değerlendirilmesi,
Meslek Tanımı ve Ulusal Standartların İncelenmesi,
Mesleki Yeterlilik Kurumuna Resmi Başvurunun Yapılması,
YHT Seti Bakımcısı meslek tanımının yapılması,
YHT Seti Bakımcısı mesleği, Görev- İşlem-Başarım Ölçütleri belirlenmesi,
YHT Seti Bakımcısı taslak ulusal standardın hazırlanması ve ortaklara gönderilmesi,
YHT Seti Bakımcısı taslak ulusal standardın MYK sektör komitesine sunulması ve onaylanması,
Bu faaliyetler sonrası YHT Seti Bakımcısı Ulusal Meslek Standardının Resmi Gazetede yayınlanmasına planlanan sonuçlarımızın sunulmasını sağlayacaktır.

3- (O2) YHT Seti Bakımcısı mesleğinin ulusal yeterliliğinin hazırlanması ve MYK tarafından yayınlanması,

Mesleki Yeterlilik Kurumuna Resmi Başvurunun Yapılması,
YHT Seti Bakımcısı “Yeterlilik Birimlerinin, Öğrenme Çıktılarının ve Bilgi Beceri, Yetkinlik İfadelerinin” Hazırlanması,
Mesleki Yeterlilik Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Belirlenmesi,
YHT Seti Bakımcısı taslak mesleki yeterliliğin hazırlanması ve ortaklara gönderilmesi,
YHT Seti Bakımcısı taslak mesleki yeterliliğin MYK tarafından onaylanması,
O1 ve O2 çıktılarımız yayınlanması ile sonuçlarımızın sektöre sunulabilmesi için “YHT Seti Bakımcısı Ulusal Meslek Standardı ve Mesleki Yeterliliği Değerlendirilmesi Çalıştayı (E1)”
yapılacaktır.

4- (C2) Raylı Sistem Araçları Tescil ve Sertifikasyon Eğitimi

– YHT setlerinin ulusal ve ulusararası tescil ve sertifikasyon süreçleri ile bakım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacağımız bu
eğitim faaliyeti sonunda O3 çıktısının hazırlanmasına dair altyapı oluşacaktır.

5- (E1) YHT Seti Bakımcısı Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği Değerlendirilmesi Çalıştayı

YHT Seti Bakımcısı mesleğinin standart ve yeterliliğinin detaylı tanıtımı yapılacaktır. Eğitim ve belgelendirme süreçlerinde referans alınmasına yönelik yol haritası tartışılacaktır. Aynı
zamanda projenin yaygınlaştırılmasında kilit rol oynayacaktır.

6- (O3) YHT Seti Bakımcısı mesleğinin belgelendirme programının TS EN ISO/IEC 17024 kalite standardı ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve akreditasyon,

YHT Seti Bakımcısı Belgelendirme Taslak Programının Hazırlanması ve Akreditasyon başvurularının yapılması,
Türkak TS EN ISO/IEC 17024 Akreditasyon Şartlarının Yerine Getirilmesi (Prosesler, prosedürler, komiteler, vb. tanımlamalar),
TÜRKAK Denetimli Demo Sınavı ve Düzeltici / Önleyici Faaliyet,
MYK Yetkilendirme Şartlarının Yerine Getirilmesi (Prosesler, prosedürler, komiteler, vb. tanımlamalar),
MYK Denetimli Demo Sınavı ve Düzeltici / Önleyici Faaliyet,
Sınav Setlerinin Hazırlanması (Bilgi ve Beceri İfadelerinin Soru Setleri ile Eşleştirilmesi, Soru Bankası, Gözlem Formu vb. ),
TÜRKAK ve MYK tarafından Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezinin (EDESM) akreditasyonunun yapılması, MYK Belgesinin ticari bir ürün olarak sektöre sunulmasına yol
açacaktır. Bu sayede Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) kapsamlarına bu mesleği alarak ticari faaliyet gösterecektir.

7- (O4) YHT Seti Bakımcısı MYK Sınavına Hazırlık Mobil Uygulamasının Hazırlanması,

Android Uygulama İçin Teknik Çalışmanın Yapılması (Android yazılım platform editörü üzerinden ekran, menü, iş akışlar vb. tasarımı),
Android Uygulama Üzerinden Rehberlik Araçları ve Örnek Sınav Sorularının Hazırlanması (Mesleki Yeterlilik Belgesine ulaşılmasına yönelik yol haritası, tanımlar, örnek sınav soruları,
başarı durumu göstergeleri vb.),
Android Uygulamanın Test Edilmesi ve Yazılım Marketinde Yayınlanması ile planlanan sonuçlar public edilmiş olacaktır.

8- (E2) Pilot Belgelendirme ve Final Konferansı,

Belgelendirme sınavına gireceklerin seçim kriterlerinin hazırlanması,
Seçim kriterleri referans alınarak sınava gireceklerin belirlenmesi,
Teorik ve performans sınav organizasyonunun planlanması (tarih, saat, sınav yapıcılar, soru seti, gözlem formu, kamera kayıtları, sınav iç doğrulaması vb),
Mesleki yeterlilik Kurumu portalına kayıtların yapılması,
Sınavın yapılarak itiraz ve şikayet süreçlerinin başlatılması,
Sınav sonuçlarını takiben MYK belgesinin ve europass sertifika ekinin MYK tarafından düzenlenmesi,
Sınavın iç doğrulamasının ve geri bildiriminin yapılması,
Proje uygulaması planlanan sonuç olarak YHT Seti Bakımcısı olarak çalışanların tamamının belgelenmesini sağlayacaktır.
Ayrıca proje hedefleri ve aktiviteleri ile ilgili, zamanlama, sorumluluk, yöntem vb. ayrıntılar ekte yer alan gantt chartda bulunmaktadır.