İçeriğe geç

Demiryolu Mühendisleri Derneği

2010 yılında kurulan Demiryolu Mühendisleri Derneği (DEMUHDER), kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Derneğin demiryolu sektöründe, farklı coğrafi bölgelerden, farklı iş birimlerinden, farklı uzmanlık ve işlerde çalışan 420’den fazla mühendis üyesi bulunmaktadır. Derneğin temel amacı;
– Demiryolu sektöründe mühendisler arasında koordinasyonu sağlamak,
– Türkiye demiryolu pazarına yerleşmiş mühendislerin mesleki becerilerini ve bilgi birikimlerini geliştirmelerine destek olmak,
– Uluslararası “Son teknoloji” yi takip etmek ve uluslararası demiryolu standartlarının ve teknolojilerinin Türk mevzuatına uygulanmasında işbirliği yapmak,
– Ulusal demiryolu uzmanlarını tek çatı altında birleştirmek,
– Üyeler arasında işbirliği ve bilgi alışverişi için bir platform oluşturmak,
– Üyelerin yetenekleri ve potansiyelleri ile en uyumlu pozisyonu bulmalarına destek olmak,
– Demiryolu teknolojilerini ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek, ilgili etkinlikleri yayınlamak ve en yüksek teknolojiyi uygulamak ve üretmek için desteklemek
– Üniversiteler, devlet kurumları ve özel aktörler arasında köprü bağlantısı oluşturmak,
– Etkinlikler düzenlemek  (ör. kurs, seminerler, eğitimler, çalıştaylar, konferanslar)
– Sosyal aktiviteler düzenlemek veya katılmak
– Ulusal demiryolu sektörünün gelişimini sağlamak,
– Demiryolu profesyonellerinin mesleki ve teknik eğitimleri alanında uzman desteğinin sağlanması,
– Demiryolu sektörünün Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi,
– Sektörün belgelendirme ve belgelendirme süreçlerinin geliştirilmesine destek olmak,
– Demiryolu sektörü ile ilgili bilimsel yayınlar yapmak,

Demuhder’in MAPDAR Projesi ile ilgili Faaliyetleri:
Sertifikasyon ve Sertifikasyon Süreçleri:
– TSI 1299 Birlikte Çalışabilirlik için Teknik Şartname Semineri 28.04.2016

Bilimsel Yayınlar:
– Demiryolu Araçlarında Bakım ve Sertifikasyon – ECM (Bakımdan Sorumlu Kuruluş) – Bu kitap, Demuhder üyesi Dr. Ömür Akbayır tarafından kaleme alınmış ve Demühder tarafından yayımlanmıştır.

– Avrupa Birliği Demiryolu Şirketleri ve Altyapı Yöneticileri için Uygunluk Denetimleri ve Güvenlik Yönetimi – Bu kitap, Dr. İ.Müjdat Başaran ve Türker Ahi tarafından kaleme alınmış ve Demühder tarafından yayımlanmıştır.

– 3 ayda bir yayınlanan Uluslararası Hakemli Dergi: “Demiryolu Mühendisliği”

Fuar, Atölye Çalışmaları ve Seminer:
– ISERSE 2013 – 2. Uluslararası Raylı Sistemler Sempozyumu
– Eurasia Rail 2016 İstanbul
– Demiryolu Kazaları Çalıştayı – 2016
– Eurasia Rail 2019 İzmir

Ülkemizde gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu projelerinin tamamında ve süreçlerinde dernek üyeleri aktif olarak rol almışlardır.