İçeriğe geç

High-Speed MAPDaR

 

High Speed Train Maintenance Profession Defined and Recognized

“Avrupa Birliği ulusal demiryolu sistemlerinin karşılıklı işletilebilirlik (TSI) kural ve ilkeleri doğrultusunda çalıştırılmasını hedeflemektedir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 yılı stratejik planında hükümet politikalarının demiryolu yatırımlarını ve sektörünü destekleyecek ve büyütecek şekilde sürmesi yönünde vizyon ve hedef benimsenmiştir. Bu stratejik hedef doğrultusunda Ulusal Demiryolu ağına Yüksek Hızlı Tren (YHT) teknolojisi ve işletmecilik anlayışı dahil olmuştur.

YHT Seti Bakımcısı; yüksek hızlı tren işletmeciliğinin teknik kısmında görev yapan, işletmeciliğin kalitesinden ve güvenliğinden sorumlu olan önemli demiryolu mesleklerinden biridir.

YHT setlerinin bakım ve onarım süreçlerinde görev yapacak teknik elemanların; bilgi, beceri ve yetkinliklerinin spesifik hale getirilerek, kalite güvencesi temelinde belgelendirilmesi projemizin ana hedefidir. Bununla birlikte projemiz; Avrupa Birliği 2020 hedeflerinden; hayatboyu öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi, eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması, yaratıcılık, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, sosyal içermeyi ve istihdam edilebilirliğin artırılması konularını da kapsar niteliktedir.

Projemiz kapsamında; YHT Seti bakımcısı mesleği tanımlanacak, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliği hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Ayrıca hazırlanan meslek kapsamından Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi akredite edilerek, pilot belgelendirme sınavı yapılacaktır. Mesleki Yeterlilik Sınavı süreçlerine rehberlik ve hazırlık android yazılımı yayınlanacaktır. Proje ile elde edilen yeni yaklaşımların ulusal ve uluslararası karar verici ve politika yapıcılara ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Proje 4 farklı program ülkesinden 6 ortaklı bir yapıda olup 28 ay sürecektir.